Eskola kontseilua

Ikastetxean ordezkaritza goreneko atala da. Gutxienez, hiruhilabetero biltzen da, edota presidenteak deitzen duenean.

Batzar baten aurrean gai zerrenda ateratzen da, elkarte heziketako edonork bere iritzi eta galderan egin ahal izateko, eskubide osoko kideen bidez.

Bere funtzioek, ikastetxeko eguneroko bizitzari egiten diote erreferentzia

  • Ikasleen onarpena legearen araberakoa izan dadila.
  • BAA=ren aplikapena, legeek halan eskatzen dutenean.
  • Urteko finantza=balantzea onartzea.
  • Eskola egutegiaren onarpena.
  • Beste batzuk.

 

Kontseilu kideak

ERAKUNDE TITULARRAREN ORDEZKARIAK

 Emilio de la Fuente Hernández (Presidente)

H. Carlos Capellán Repes

H. Nemesio Castaño Teruelo

H. Jose Antonio Morante Serrano

IKASLEEN ORDEZKARIAK

 Irune Rodriguez González
  Jon Ander Blesa Montes

SENIDEEN ORDEZKARIAK

 Santiago Casado Arroyo
 David Pejenaute Rugama
 Itziar Martinez Jimenez
 David Navarro Soldevilla

IRAKASLEEN ORDEZKARIAK

David Mateos Varona
 Kevin Fernández Díez
 Miren Galán Bengoa
 Amaya Iriagaray del Molino 

LANGILE EZ IRAKASLEEN ORDEZKARIAK

Javier Uriondo Zuluaga

UDALEKO ORDEZKARIAK

 Fco. Javier Batarrite Gaztelu

ESKOLA  KONTSEILUKO  ARAUAK

Eskola Kontseiluak jarraian dauden funtzionamendu arauen arabe-
ra egiten du lan:
a)   Zuzendari   akademikoak   deitu   eta   zuzentzen   du   Eskola Kontseilua.
b)   Ikastetxeko   idazkaria   Kontseiluaren   idazkaria   da.   Zuzendari akademikoarekin ados jarrita, deialdia, gai-ordena eta behar diren agiriak prestatzeaz gain, dagokion akta egingo du. Deialdia astebete lehenago egin behar da.
c)  Eskola  kontseilua  eratzea  balioduna  izango  da  kideen  erdia baino gehiago dagoelarik.
d)  Eskola  kontseiluak  erabakiak  hartzeko  adostasuna  bilatuko  du, guztion iritzia entzunda eta elkarrizketaren bidez.
e) Akordioak, behar denean, bertan dauden kideen gehiengo absolutua.   Bozkatzeak   sekretupean   egingo   dira   pertsonei   dagozkie edota  kideen  heren  batek  eskatzen  duenean.  Berdinketa  emanez gero zuzendariak erabakiko du.
f)  Gai-ordenan  ez  dauden  gaiei  buruz  hitz  egin  ahal  izateko  48 ordu lehenago egin beharko da eskaera,Kontseiluko 7 kideen sina- durak lagunduta.
g)  Eskola  Kontseilua  ikasturtearen  hiruhilabete  bakoitzeko  bilduko da.   Modu   ezohikoan   zuzendariak   egokitzat   jotzen   duenetan, Titularra hala eskatuta edo Kontseilu beraren 7 kidek galdatuta.
h)  Eskola  Kontseilua  bi  urtetan  behin  berrituko  da.  Denbora  tarte  horretan  sortutako  hutsuneak  errepre- sentatzen duten taldeen ordezkoekin beteko dira. Ordezkoa bestearen lekua beteko du geratzen den denboran.
i)  Eskola  Kontseiluko  kide  diren  irakasle,  guraso  eta  ikasleek  ordezkatu  eta  errepresentatzen  dituzte  tal- dekideen betebehar eta eskubide berberak dituzte. Eskola Kontseiluan egoteak ez die aparteko eskubiderik ematen.
j) Zuzendariak eztabaidetarako pertsona bakarreko beste organoak eta berak nahi duen beste edozein pertsona dei dezake. Kasu hauetan ahotsa bai, baina botorik ez dute izango.
k)  Parte  hartzen  duten  guztiek  Kontseiluan  esandakoa  diskrezioz  gorde  behar  dute,  baina  honek  ez  du esan nahi ordezkatzen dituzten kideei ezin dietela informaziorik eman.
l) Idazkariak bilera bakoitzeko akta egingo du, nahiz eta hurrengo bileran kideek beren ustez egin beharreko  aldaketak  egiteko  eskatu  ahal  duten.  Behin  onartuz  gero  idazkariak  izenpetuko  du  eta  berarekin batera zuzendariak.
m)  Kontseilu  Eskolarrari  dagokion  gai  bat  lehenbailehen  eztabaidatu  behar  denean  eta  ezin  bada bilerara  deitu,  zuzendari  orokorrak,  titularraren  izenean,  edota  zuzendari  akademikoak  erabakia  hartuko du, hurrengo bileran Eskola Kontseiluak erabakitzen duena ontzat emanda.

Azkena sareetan

Beharrezkoa da eduki hau ikusteko cookie erabilera onartzea. Hura ikusteko, mesedez cookie-erabilera onartzen duzu

Informazio gehiago

 

©2018 Berrio-Otxoa Ikastetxea (Bilbo)                 .